PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2022 LA DEROGA PER I DEHORS